Guldvog er bekymret for tåkehjerneproblematikk


Guldvog er bekymret for tåkehjerneproblematikk

Senvirkninger av Covid-19 er ennå ikke fullt ut kartlagt, men erfaringene så langt er at mange som har vært syke drar med seg til dels alvorlige ettervirkninger i lang tid etterpå.