Groruddalsdebatt: Kongefamilien har overbevist meg


Groruddalsdebatt: Kongefamilien har overbevist meg

Hva skal være kongedømmets framtid i Norge? Igjen har dette kommet på dagsorden etter at ti stortingsrepresentanter fra SV, Ap, Høyre, Frp og V har fremmet et forslag om innføring av republikk, som skal behandles av det nye Stortinget som velges til høsten. Det er ikke hvem som helst fra partiene som fremmer forslaget. Fra Oslo er Kari Kaski (SV), Heidi Nordby Lunde (H) og Trine Skei Grande (V) blant forslagsstillerne.