Gjenopninga av Flåm er i gang


Gjenopninga av Flåm er i gang

Etter at det meste i Flåm har vore stengt sidan seinhausten, byrjar det no å røre på seg igjen i den vesle reiselivsbygda inst i Aurlandsfjorden.