Går for ny versjon


Går for ny versjon

Til våren skal vanlige folk være en del av millitærregimet til Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård.