Fylkesråden for utdanning: Alle skal ha et mobbefritt skolemiljø   


Fylkesråden for utdanning: Alle skal ha et mobbefritt skolemiljø   

Svar til Tore Opdal Hansen (H): – Han kan være trygg på at vi i fylkesrådet gjør de tiltakene vi kan for å komme mobbingen til livs.
Les mer om: