Frustrasjon og fortvilelse blant Romerike-ordførere etter to uker til med strenge tiltak


Frustrasjon og fortvilelse blant Romerike-ordførere etter to uker til med strenge tiltak

De fire kommunene på Romerike må tåle de strengeste coronatiltakene i to uker til. Det gjør ordførerne frustrert.