Frp stopper stortingsdebatt om norsk deltakelse i Mali-styrke – Rødt raser


Frp stopper stortingsdebatt om norsk deltakelse i Mali-styrke – Rødt raser

Fremskrittspartiet ønsker ikke å kalle inn Stortinget til møte om norsk deltakelse i Takuba-styrken i Mali. Dermed har ikke Rødt nok støtte for sitt forslag.