Forsvarssjefen forberedt på at Taliban vil angripe et Nato på vei ut av Afghanistan


Forsvarssjefen forberedt på at Taliban vil angripe et Nato på vei ut av Afghanistan

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier det var en politisk, ikke militærfaglig avgjørelse å forlate Afghanistan nå. Forsvaret er forberedt på økt trusselbilde.