Forskningsrapport: Coronaviruset gjør mer skade enn nedstenging


Forskningsrapport: Coronaviruset gjør mer skade enn nedstenging

Ingen bevis for at nedstenging er farligere enn selve viruset, mener forskere.