Folkeflukt fra fattigdom og vold i Venezuela


Folkeflukt fra fattigdom og vold i Venezuela

En strøm av mennesker vender daglig volden og fattigdommen i hjemlandet Venezuela ryggen, selv under koronapandemien, opplyser FN.
Les mer om: