Flytter fra Bussholdeplassen til Romsdalsgata(pluss)


Flytter fra Bussholdeplassen til Romsdalsgata(pluss)

Shakir Ahmed ser ikke mørkt på flytting til nye lokaler, og håper kundene vil fortsette å komme.
Les mer om: