Flere velger å dø hjemme


Flere velger å dø hjemme

Margunn Danielsen var alvorlig syk, men fikk oppfylt ønsket om å dø hjemme. Det har flere fått under pandemien.
Les mer om: