Fibromyalgi kan være en autoimmun sykdom


Fibromyalgi kan være en autoimmun sykdom

Forskere overførte antistoffer fra mennesker med fibromyalgi til mus. Da fikk musene smertesymptomer som er karakteristiske for fibromyalgi. – Spennende, mener norsk smerteforsker.