FHI har satt ny variant av coronaviruset på overvåkningsliste


FHI har satt ny variant av coronaviruset på overvåkningsliste

Varianten C.36 er påvist i to forskjellige utgaver i Trøndelag og ble først oppdaget i Egypt.
Les mer om: