FHI foreslår å vurdere flere vaksiner til smitteutsatte områder


FHI foreslår å vurdere flere vaksiner til smitteutsatte områder

Folkehelseinstituttet (FHI) foreslår endret vaksinestrategi, som vil innebære flere vaksiner til smitteutsatte områder, som for eksempel Oslo.