Fem sommerhete sikkerhetstips


Fem sommerhete sikkerhetstips

KOMMENTAR: Når «feriemodus» skrus på, må ikke sikkerhetskulturen skrus av, skriver Adshayan Karunananthan.