Felles dugnad for å hindre spredning av havnespy


Felles dugnad for å hindre spredning av havnespy

Havnespy har spredd seg på Vestlandet. Miljødirektoratet skal nå undersøke omfanget nærmere, og oppfordrer til felles dugnad for å hindre spredning.
Les mer om: