Fedmestudie: – Funnet er viktig


Fedmestudie: – Funnet er viktig

Barn av mødre med BMI på over 30 tidlig i svangerskapet, har tre ganger høyere risiko for å utvikle fettlever, sammenlignet med barn av normalvektige kvinner.