Færre sonet i fengsel under pandemien


Færre sonet i fengsel under pandemien

Gjennom pandemien satt det færre mennesker i norske fengsler. Tidlige løslatelser, smitteverntiltak og stengte landegrenser bidro til nedgangen.
Les mer om: