Får slakt for pandemiberedskapen


Får slakt for pandemiberedskapen

Regjeringen har i altfor liten grad tatt stilling til hva en alvorlig hendelse som pandemi betyr for samfunnet, mener Koronakommisjonen.
Les mer om: