Etterlønnsordningen for stortingsrepresentanter har i stor grad vært tillitsbasert


Etterlønnsordningen for stortingsrepresentanter har i stor grad vært tillitsbasert

Framover skal Stortinget føre strengere kontroll ved utbetaling av etterlønn, men de siste 50 årene har ordningen i stor grad vært tillitsbasert.
Les mer om: