Enda et gravfunn på canadisk skoleområde


Enda et gravfunn på canadisk skoleområde

Hundrevis av umerkede graver er avdekket på et tidligere skoleområde i den sørlige delen av Canada.
Les mer om: