Elin sitt nye selskap skal drive med skolehjelp, mens Ørjan satser på lokalmat.


Elin sitt nye selskap skal drive med skolehjelp, mens Ørjan satser på lokalmat.

Dette er det siste kunngjøringene hos Brønnøysundregistrene fra næringslivet i Saltenregionen.