[Ekstra] Derfor brukes ! til negasjon i så mange programmerings­språk