Egseths hjelp til lokalpolitikere: Kjempet mot regjeringens nye politikk


Egseths hjelp til lokalpolitikere: Kjempet mot regjeringens nye politikk

En rød tråd i sakene hvor statssekretær Peder Egseth bisto lokalpolitikere med medieoppslag, er at de argumenterte mot politikken regjeringen samtidig utformet.
Les mer om: