Du kan bli deleier i hotellkjeden Citybox


Du kan bli deleier i hotellkjeden Citybox

Hotellkjeden Citybox henter inn kapital på utradisjonelt vis - åpner opp emisjon gjennom folkefinansierings-tjenesten Dealflow.