Drept av grizzly


Drept av grizzly

Charles Mock mistet livet etter å ha blitt angrepet av en 190 kilo tung grizzlybjørn.