Dramatisk resultatfall for Norges største bedrifter


Dramatisk resultatfall for Norges største bedrifter

Finansbladet Kapitals oversikt over Norges 500 største bedrifter viser at det totale resultatet deres falt med cirka 70 prosent i coronaåret 2020.