Digitale verdikjedeangrep – en økende trussel mot det svakeste ledd


Digitale verdikjedeangrep – en økende trussel mot det svakeste ledd

KOMMENTAR: Det siste året har antallet organiserte angrep mot slike digitale verdikjeder økt betraktelig, skriver Adshayan Karunananthan og Ulrik Einarson Kirkbak.