Dette var trolig det største arrangementet på 17. mai – med god margin