Den blodige lekkasjen fikk kontrollørene til å reagere