Den blodig lekkasjen fikk kontrollørene til å reagere


Den blodig lekkasjen fikk kontrollørene til å reagere

Her ble det full stopp.