DEBATT: Usynlige kvinner: Derfor er det nødvendig med en kvinnedag