DEBATT: Sikkerhetsanbefalingene som er modne for revisjon