DEBATT: Her er min beretning om en IT-ansatts frigjøring – og følgene av et mer mangfoldig samfunn