DEBATT: Du trenger ikke alltid SCC i tredjeland – og det kommer enda en ny SCC