Datafangst fra bilene skal hjelpe Vegvesenet


Datafangst fra bilene skal hjelpe Vegvesenet

Nytt samarbeidsprosjekt er i gang.