Dagens Næringsliv frifunnet for ærekrenkelser


Dagens Næringsliv frifunnet for ærekrenkelser

Forretningsmannen Paal Diskerud saksøkte Dagens Næringsliv for ærekrenkelser, men fikk ikke medhold i Oslo tingrett.
Les mer om: