Dødsdans med Hitler


Dødsdans med Hitler

Historiker Torgeir Sæveraas kullkaster bildet av tyske soldater i krigens Norge.
Les mer om: