Coronavaksine skal gis til alle som fyller 18 år i 2021


Coronavaksine skal gis til alle som fyller 18 år i 2021

Aldersgrensen for å få coronavaksine i Norge er 18 år, men av praktiske grunner utvider nå FHI dette til å omfatte også alle som fyller 18 år i løpet av året.
Les mer om: