Bravo! Teknisk framskritt hentet fra F1


Bravo! Teknisk framskritt hentet fra F1

Det er ikke ofte racing får lov til å improve the breed – som er det klassiske alibiet for å drive med racing på det høyeste nivået. Akkurat det alibiet har ikke vært relevant på de siste 30 år.
Les mer om: