Brannen i Cape Town nærmer seg sentrum


Brannen i Cape Town nærmer seg sentrum

En storbrann i Cape Town har rasert deler av universitetet og nærmer seg nå sentrumsområdene i storbyen.