Bortimot genial


Bortimot genial

Denne boka, en syttenhundre år lang reise etter Sankta Lucia, er så frodig og generøs at den rett og slett bare må leses.