Bolivia klager Morales inn til ICC


Bolivia klager Morales inn til ICC

Riksadvokaten i Bolivia klager tidligere president Evo Morales inn til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag for forbrytelser mot menneskeheten.