Billigere Viagra kan ha ført til færre selvmord


Billigere Viagra kan ha ført til færre selvmord

Da prisen på potensmiddelet sank mye ga det tydelig utslag på antallet selvmord blant menn mellom 50 og 60 år i Sverige, finner forskere i en ny studie.
Les mer om: