Bevisstløs person flys til Haukeland etter fallulykke ved Kjerag