Bent Høie med full støtte til Helse Møre og Romsdal i politisk kvarter


Bent Høie med full støtte til Helse Møre og Romsdal i politisk kvarter

Gamle kjenningar på namnetopplista for 2020. Verken Espen, Bent eller Erna har klatra på namnelista trass i daglege pressekonferansar i koronaåret.