- Befolkningen har fått nok


- Befolkningen har fått nok

- Det er som om de lever på to ulike planeter, og snakker forbi hverandre, sier senioranalytiker om situasjonen i Colombia.