Beboer alvorlig skadd i kommunalt botilbud i Frøya kommune


Beboer alvorlig skadd i kommunalt botilbud i Frøya kommune

En person er alvorlig skadd i en hendelse i et kommunalt tjenestetilbud for funksjonshemmede i Frøya kommune.
Les mer om: