Avviklet skogfond: Afrikabanken tilbakebetaler 38 millioner kroner til Norge


Avviklet skogfond: Afrikabanken tilbakebetaler 38 millioner kroner til Norge

Afrikabanken overfører nå 38 millioner kroner til Norge av det som sto ubrukt da skogbevaringsfondet Congo Basin Forest Fund (CBFF) ble avviklet. Tidligere er 11 millioner kroner tilbakebetalt etter mislighold knyttet til to prosjekter. Det er fortsatt mistanke om ytterligere mislighold av gamle prosjektmidler.
Les mer om: